Technik Mechanik

Technik Mechanik

MN. Technik mechanik na podbudowie kwalifikacyjnej użytkowanie obrabiarek skrawających – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie: przygotowywaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywaniem obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających i na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną, organizowaniem i nadzorowaniem procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Naukę zawodu ułatwią: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, systematyczność i dokładność, zainteresowania techniczne, łatwe przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, gotowość do ciągłego samokształcenia (cały czas pojawia się „coś nowego” i trzeba nadążyć).

Przewiń na górę
Skip to content