Technik Mechatronik

Technik Mechatronik

MT. Technik mechatronik – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie: montowaniem i wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, konserwacją i eksploatowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych. Naukę zawodu ułatwią: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, systematyczność i dokładność, zainteresowania techniczne, łatwe przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, gotowość do ciągłego samokształcenia (cały czas pojawia się „coś nowego” i trzeba nadążyć).

Przewiń na górę
Skip to content