Technik Pojazdów Samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

S. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacyjnej obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych – po ukończeniu szkoły będziesz mogła/mógł zająć się profesjonalnie: wykonywaniem przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowaniem stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowaniem i naprawianiem pojazdów samochodowych, organizowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów samochodowych. Naukę zawodu ułatwią: zdolności manualne i zmysł techniczny, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, systematyczność i dokładność, zainteresowania techniczne, łatwe przyswajanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, gotowość do ciągłego samokształcenia (cały czas pojawia się „coś nowego” i trzeba nadążyć).

Przewiń na górę
Skip to content