Uczniowie szkoły mogą brać udział w olimpiadach, turniejach i konkursach, również przedmiotowych.

Corocznie w maju odbywa się ogólnopolski konkurs Kangur.

Mechatronicy mogą sprawdzić się w konkursie mechatronicznym.

Pani Siwicka co roku organizuje konkurs ortograficzny dla uczniów naszej szkoły w którym każdy może się sprawdzić.

Dla logistyków mamy ogólnopolską olimpiadę logistyczną.

Szkoła jest otwarta na nowe propozycje konkursów i turniejów.