LP.

NAZWA INSTYTUCJI

UDZIELANA POMOC

ADRES

KONTAKT

    1.

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Psychologiczna

Pedagogiczna

Terapeutyczna

ul. Słoneczna 14

55 625 82 30

    2.

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Psychologiczna

Pedagogiczna

Terapeutyczna

ul. Kosynierów Gdyńskich 30

     55 625 82 51

    3.

KARAN

Poradnia zdrowia psychicznego, terapia uzależnień.

ul. Robotnicza 128

     55 232 78 93

    4.

MOPS

Poradnictwo prawne, mediacyjne, psychologiczne.

ul. Winna 9

     55 625 61 00

    5.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Bezpłatne konsultacje prawne, pedagogiczne, psychologiczne.

ul. 1 Maja 37

     55 233 82 10

    6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Psychologiczna

Pedagogiczna

ul. Komeńskiego 40

     55 233 62 82

    7.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

Poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc ofiarom przemocy, os. uzależnionym i współuzależnionym.

ul. Zw. Jaszczurczego 17

     55 642 44 25

    8.

Poradnia Prawno – Psychologiczna Ligi Kobiet Polskich, Oddział Terenowy w Elblągu

Porady z zakresu prawa rodzinnego.

ul. Grunwaldzka 31

     55 233 49 23

    9.

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Bema 80      55 236 92 13