Zespół Szkół Mechanicznych uczestniczy w projekcie „Edukacja dla innowacyjności – program rozwoju szkół zawodowych w Elblągu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w elbląskich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu, czyli:

  • wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego o nowe kierunki,
  • zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie nowych programów i metod nauczania oraz wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne,
  • zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,
  • podniesienie poziomu przygotowania do egzaminu zawodowego.

Działania podjęte w ramach projektu to:

  1. Dodatkowe zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla nowych kierunków nauczania – technik pojazdów samochodowych,
  2. Dodatkowe zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla innowacji pedagogicznych – Technik informatyk studentem wyższej uczelni technicznej,
  3. Wprowadzenie efektywnych metod nauczania – Zakup sprzętu do realizacji projektów: Autonomiczny robot klasy mini sumo oraz Model windy do nauki programowania sterowników,
  4. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów wykazujących predyspozycje i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych i chcą je rozwijać,
  5. Organizacja Targów Szkół Ponadgimnazjalnych.