„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.
Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:
• Zespół Szkół Mechanicznych
• Centrum Kształcenia Praktycznego
• Centrum Kształcenia Ustawicznego
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
• IV Liceum Ogólnokształcące

Cel projektu
Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy.
Projekt zrealizowany został poprzez:
• wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu
• dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów
• poszerzenie zakresu kształcenia
• dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013