„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

"Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków i jakości kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki miasta i regionu, a także stworzenie możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych. Założenia projektowe osiągnięte zostaną dzięki modernizacji i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Pracownie mają być przystosowane do nauczania w wielu zawodach i przedmiotach zawodowych. Tym samym pozwalają na otwieranie nowych kierunków kształcenia w szkole, które z powodu braku specjalistycznego sprzętu nie mogły być do tej pory nauczane.

 Nowoczesne pracownie:

  • pracownia samochodowa wraz ze sprzętem multimedialnym oraz oprogramowaniem umożliwiającym poznanie nowoczesnej diagnostyki samochodowej, systemów elektroniki pojazdowej, a także budowy i konstrukcji pojazdów samochodowych;
  • pracownia logistyczna wraz ze sprzętem multimedialnym a także platformą magazynowo–spedycyjną opartą na najnowocześniejszej technologii radiowej RFID. Zgłębianie zagadnień logistycznych pozwoli uczniom aplikacja do nauki zarządzania zapasami, pakiet zintegrowanych programów wspomagających zarządzanie w małych i średnich firmach;
  • pracownia projektowania komputerowego wyposażona w komputery z dużymi ekranami LCD, przygotowane do projektowania w programie AutoCAD oraz tworzenia grafiki 2D i 3D, a także do obróbki filmów pozwoli kształcić grafików. Dodatkowe wyposażenie umożliwi symulację rzeczywistych środowisk sieciowych, profesjonalne filmowanie i fotografowanie;
  • pracownia mechatroniki i elektroniki wyposażona została w najnowocześniejsze urządzenia automatyki przemysłowej, m.in. zestawy dydaktyczne pneumatyki i elektropneumatyki pozwalające na zestawienie różnych systemów mechatronicznych występujących w przemyśle, w trakcie zajęć wykorzystywane będą sterowniki PLC, regulatory, falowniki i inne. Pracownia doposażona została także w silniki elektryczne i przyrządy warsztatowe do nauki elektrotechniki i elektroniki.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.192.966,13 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.689.730,23 PLN


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013