Rada Rodziców
Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu

PKO BP S.A O/Elbląg

61 1020 1752 0000 0102 0003 0049

dopisek: polepszenie warunków w szkole