Rada rodziców

Rada rodziców

W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców. Wysokość składki wynosi 15zł/m-c.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców

PKO BP S.A O/Elbląg
61 1020 1752 0000 0102 0003 0049
W tytule przelwu proszę podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia

Kontakt:
e-mail: radarodzicow@zsm.elblag.pl

Przewiń na górę
Skip to content