Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że tak jak w ubiegłych latach przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Pomoc materialna przewidziana jest także dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 września br.

Kryteria przyznania stypendium szkolnego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi:

– do dnia 31.08.2022 r. 600zł netto,

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+ i Programu Dobry Start.

Wypełnione przez wnioskodawców (rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów) wnioski składamy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022 r. w gabinecie pedagoga ( p. 207, II piętro), proszę o kserokopie dokumentów potwierdzających dochód za miesiąc sierpień 2022r.

Wnioski można pobrać:

  • w gabinecie pedagoga s. 207 w godzinach pracy (zakładka)
  • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej – moduł Stypendia
  • w sekretariacie szkoły        

                               Pedagog szkolny : Sylwia Zaborowska

Przewiń na górę
Skip to content