Edukacja dla innowacyjności – program rozwoju szkół zawodowych w Elblągu

Edukacja dla innowacyjności – program rozwoju szkół zawodowych w Elblągu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w elbląskich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu, czyli:

  • Wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego o nowe kierunki
  • Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie nowych programów i metod nauczania oraz wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne
  • Zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
  • Podniesienie poziomu przygotowania do egzaminu zawodowego

Działania podjęte w ramach projektu

  1. Dodatkowe zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla nowych kierunków nauczania – technik pojazdów samochodowych
  2. Dodatkowe zajęcia oraz materiały dydaktyczne dla innowacji pedagogicznych – Technik informatyk studentem wyższej uczelni technicznej
  3. Wprowadzenie efektywnych metod nauczania – Zakup sprzętu do realizacji projektów: Autonomiczny robot klasy mini sumo oraz Model windy do nauki programowania sterowników
  4. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów wykazujących predyspozycje i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych i chcą je rozwijać
  5. Organizacja Targów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przewiń na górę
Skip to content