Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy

Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków i jakości kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki miasta i regionu, a także stworzenie możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych. Założenia projektowe osiągnięte zostaną dzięki modernizacji i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Mechanicznyc w Elblągu. Pracownie mają być przystosowane do nauczania w wielu zawodach i przedmiotach zawodowych. Tym samym pozwalają na otwieranie nowych kierunków kształcenia w szkole, które z powodu braku specjalistycznego sprzętu nie mogły być do tej pory nauczane.

Nowoczesne pracownie

  • pracownia samochodowa wraz ze sprzętem multimedialnym oraz oprogramowaniem umożliwiającym poznanie nowoczesnej diagnostyki samochodowej, systemów elektroniki pojazdowej, a także budowy i konstrukcji pojazdów samochodowych
  • pracownia logistyczna wraz ze sprzętem multimedialnym a także platformą magazynowo–spedycyjną opartą na najnowocześniejszej technologii radiowej RFID. Zgłębianie zagadnień logistycznych pozwoli uczniom aplikacja do nauki zarządzania zapasami, pakiet zintegrowanych programów wspomagających zarządzanie w małych i średnich firmach
  • pracownia projektowania komputerowego wyposażona w komputery z dużymi ekranami LCD, przygotowane do projektowania w programie AutoCAD oraz tworzenia grafiki 2D i 3D, a także do obróbki filmów pozwoli kształcić grafików. Dodatkowe wyposażenie umożliwi symulację rzeczywistych środowisk sieciowych, profesjonalne filmowanie i fotografowanie
  • pracownia projektowania komputerowego wyposażona w komputery z dużymi ekranami LCD, przygotowane do projektowania w programie AutoCAD oraz tworzenia grafiki 2D i 3D, a także do obróbki filmów pozwoli kształcić grafików. Dodatkowe wyposażenie umożliwi symulację rzeczywistych środowisk sieciowych, profesjonalne filmowanie i fotografowanie

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.192.966,13 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.689.730,23 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przewiń na górę
Skip to content