Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych

Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Jest to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach. Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

  • Zespół Szkół Mechanicznych
  • Centrum Kształcenia Praktycznego
  • Centrum Kształcenia Praktycznego
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • IV Liceum Ogólnokształcące

Cele projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy. Projekt zrealizowany został poprzez:

  • Wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu
  • Dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów
  • Poszerzenie zakresu kształcenia
  • Dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przewiń na górę
Skip to content