Szkolny plan nauczania na rok szkolny 2013/2014 dla klas 1

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Zawód: Technik mechatronik

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I
  L.godz.
1 Język polski 3
2 Język obcy nowożytny 2
3 Drugi język obcy nowożytny 2
4 Wiedza o kulturze 1
5 Historia 2
6 Podstawy przedsiębiorczości 1
7 Geografia 1
8 Biologia 1
9 Chemia 1
10 Fizyka 1
11 Matematyka 3
12 Informatyka 1
13 Wychowanie fizyczne 3
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Zajęcia z wychowawcą 1
16 Wychowanie do życia w rodzinie 0,46
17 Religia 2
 
Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
1 Matematyka 1
 
Przedmioty zawodowe
1 Podstawy mechatroniki 5
2 Technologie i konstrukcje mechaniczne 3

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Zawód: Technik informatyk

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I
  L.godz.
1 Język polski 3
2 Język obcy nowożytny 2
3 Drugi język obcy nowożytny 2
4 Wiedza o kulturze 1
5 Historia 2
6 Podstawy przedsiębiorczości 1
7 Geografia 1
8 Biologia 1
9 Chemia 1
10 Fizyka 1
11 Matematyka 3
12 Informatyka 1
13 Wychowanie fizyczne 3
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Zajęcia z wychowawcą 1
16 Wychowanie do życia w rodzinie 0,46
17 Religia 2
 
Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
1 Matematyka 1
 
Przedmioty zawodowe
1 Systemy operacyjne 2
2 Urządzenia techniki komputerowej 2
3 Administracja systemami operacyjnymi 1
4 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 2
5 Oprogramowanie biurowe 1

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Zawód: Technik logistyk

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I
  L.godz.
1 Język polski 3
2 Język obcy nowożytny 2
3 Drugi język obcy nowożytny 2
4 Wiedza o kulturze 1
5 Historia 2
6 Podstawy przedsiębiorczości 1
7 Geografia 1
8 Biologia 1
9 Chemia 1
10 Fizyka 1
11 Matematyka 3
12 Informatyka 1
13 Wychowanie fizyczne 3
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Zajęcia z wychowawcą 1
16 Wychowanie do życia w rodzinie 0,46
17 Religia 2
 
Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
1 Język obcy nowożytny 2
 
Przedmioty zawodowe
1 Planowanie logistyczne 3
2 Zarządzanie zapasami i magazynem 4

 

 

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I
  L.godz.
1 Język polski 3
2 Język obcy nowożytny 2
3 Drugi język obcy nowożytny 2
4 Wiedza o kulturze 1
5 Historia 2
6 Podstawy przedsiębiorczości 1
7 Geografia 1
8 Biologia 1
9 Chemia 1
10 Fizyka 1
11 Matematyka 3
12 Informatyka 1
13 Wychowanie fizyczne 3
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Zajęcia z wychowawcą 1
16 Wychowanie do życia w rodzinie 0,46
17 Religia 2
 
Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
1 Matematyka 1
 
Przedmioty zawodowe
1 Podstawy technolologii maszyn 1
2 Budowa i naprawa pojazdów samochodowych 2
3 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 2
4 Pracownia samochodowa 3