Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSM.261.2.2017

 

Pliki do pobrania:

Nazwa Data
Ogloszenie_o_zamowieniu_2.pdf   2.09.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu.doc  2.09.2017 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc  2.09.2017 r.
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA_cz1.doc 2.09.2017 r.
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA_cz1.doc 2.09.2017 r.
Wzór umowy_cz1.doc 2.09.2017 r.
Wzór umowy_cz2.doc 2.09.2017 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dodano dnia 16.10.2017r.

Informacja z otwarcia oferty (PDF)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 7.11.2017 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 9.12.2017 r.