Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSM.261.3.2017 

 

Pliki do pobrania:

Nazwa Data
Ogloszenie o zamowieniu.pdf  3.11.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu.doc 3.11.2017 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 3.11.2017 r.
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc 3.11.2017 r.
Wzór umowy.doc 3.11.2017 r.
 Treść zapytań skierowanych do zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 22 listopada 2017 r.  22.11.2017 r.

 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 Informacja z otwarcia ofert

 12.12.2017 r.

 Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF)

8.01.2018 r.