Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209000€

ZSM.261.6.2018 

 

Pliki do pobrania:

Nazwa Data
Ogloszenie o zamowieniu.pdf 15.02.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu.doc 15.02.2018 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc 15.02.2018 r.
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc 15.02.2018 r.
Wzór umowy.doc 15.02.2018 r.
 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dodano dnia 27.03.2018 r.  
Informacja z otwarcia ofert  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.05.2018 r. 
Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru  10.05.2018 r. 
Informacja o unieważnieniu postępowania  15.05.2018 r.