Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221000€

ZSM.261.27.2018 

 

Pliki do pobrania:

  

Nazwa Data
Ogloszenie o zamowieniu 17.10.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu  17.10.2018 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 17.10.2018 r.
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) 17.10.2018 r.
Wzór umowy 17.10.2018 r.
Załącznik nr 8 17.10.2018 r.
Zmiana treści SIWZ NR 1 9.11.2018 r.
Zmiana treści SIWZ NR 1 9.11.2018 r.
Załącznik A. do Zmiany treści SIWZ NR 1 9.11.2018 r.
Treść zapytań skierowanych do zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 09 listopada 2018 r. 9.11.2018 r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Dyrektywa 2014/23/UE 14.11.2018 r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Dyrektywa 2014/23/UE 14.11.2018 r.
Zmiana treści SIWZ NR 2 21.11.2018 r.
Zmiana treści SIWZ NR 2 21.11.2018 r.
Załącznik A. do Zmiany treści SIWZ NR 2 21.11.2018 r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji  24.11.2018 r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 24.11.2018 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacja z otwarcia ofert 

10.12.2018 r. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   18.01.2019 r. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  14.02.2019 r.