Dziękujemy Panu inż. Grzegorzowi Bidzińskiemu z ZPHU Klimat-El za pomoc finansową przy organizowaniu pracowni logistycznej.