8.01.2005r. po raz 14-ty zagrała w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny raz grała również z Orkiestrą nasza szkoła. Sprzedawaliśmy kawę i herbatę na nowootwartym lodowisku miejskim. Zebrane pieniądze, w zamkniętej puszce, przekazaliśmy Fundacji WOŚP. Nasza akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem elblążan.W zbiórce udział wzięli:
Michał Basiukiewicz – 2la, Sebastian Majewski – 2la, Grzegorz Czerwieński – 2la, Sylwia Wielgat – 3lf, Kamil Walerjańczyk -2ld, Justyna Derwal – 1lb, Dominika Walczak – 1lb.Opiekę nad nami sprawowała pani Patrycja Gajdzis.Mamy nadzieję na spotkanie z Orkiestrą w przyszłym roku.