W marcu gimnazjaliści chcący zasięgnąć szerszych informacji na temat naszej szkoły mieli taką okazję podczas drzwi otwartych. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Uczniowie zapoznawali się z ofertą edukacyjną szkoły, oglądali sale lekcyjne, gimnastyczne, pracownie komputerowe oraz bibliotekę.