Droga Młodzieży

Szkoła pozostaje zamknięta do 25 marca 2020 r. Jeżeli nic się nie zmieni spotykamy się 26 według obowiązującego planu.

Nie traktujcie, proszę, tego czasu jako stricte „wolnego od szkoły”. Otrzymaliście od swoich nauczycieli zadania (SYNERGIA), z których powinniście się wywiązać. Są to arkusze maturalne, referaty, zadania do rozwiązania, linki do materiałów edukacyjnych (filmy, animacje, wykłady), itp. Dla części spośród Was jest to okazja aby „błysnąć” i pomóc nauczycielom wyzbyć się wątpliwości podczas klasyfikacji.

Niestety, nie wszyscy zapoznali się z informacjami od nauczycieli. Dlatego też proszę Was o pomoc: upowszechnijcie „na grupach” informację, że wszyscy mają zadania na swoich „librusowych” kontach.

Ponadto proszę Was o okazanie rozwagi i mądrości, które to cechy są charakterystyczne dla NASZYCH UCZNIÓW. Nie wychodźcie bez potrzeby z domów. Aby wdrożone działania były skuteczne postępujmy roztropnie.

Mariusz Bachanek – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych