Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń–luty 2020 uległ zmianie. Obecnie nastąpi to do 31 marca 2020 r.

 

Uwaga!

Przy okazji przekazuję ważną wiadomość - do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 (bez względu na to czy były obecne czy nieobecne na egzaminie oraz czy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie czy nie) na sesję czerwiec-lipiec 2020 - deklarację należy złożyć do 31 marca 2020.