Informujemy, że kształcenie praktyczne w CKZIU jest realizowane także w zdalnej formie. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem, który obowiązywał przed 16 marca 2020 roku. Nieuczestniczenie w zajęciach skutkować będzie nieklasyfikowaniem. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykonać poprawnie zadania stawiane przez nauczyciela. Na stronie internetowej www.ckziuelblag.pl zamieszczone są adresy nauczycieli z którymi należy obowiązkowo nawiązać kontakt.

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, od 25 marca 2020, obowiązywać nas będzie kształcenie na odległość. Dotyczy to również realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego, a obowiązkiem nauczyciela wychowania fizycznego jest monitorowanie, sprawdzanie wiedzy i postępów w nauce oraz ocenianie. Wychowanie fizyczne to przede wszystkim aktywność fizyczna, a ta w obecnej sytuacji ograniczona zostaje do ćwiczeń w warunkach domowych.

Biorąc pod uwagę to, że każdy z was jest w innej sytuacji (zamieszkuje mniejszy lub większy pokój, posiada jakieś przyrządy i przybory sportowe lub nie, posiada różny dostęp do literatury fachowej i Internetu, jest w różnej kondycji psychofizycznej), proponujemy aby nasze lekcje wychowania fizycznego w kształceniu na odległość wyglądały następująco:

W związku z licznymi pytaniami informuję, że do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 (bez względu na to czy były obecne czy nieobecne na egzaminie oraz czy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie czy nie).
Tzn. jeśli ktoś był nieobecny w sesji zimowej, może przystąpić do egzaminu latem - dotyczy to kilku zdających.

Deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 - należy złożyć do 31 marca 2020.

Nie musi to być forma papierowa, może być skan albo wyraźne zdjęcie wysłane na maila r.malko@zsm.elblag.pl lub sekretariat@zsm.elblag.pl, ale oczywiście deklaracji wypełnionej i WŁASNORĘCZNIE podpisanej.


Szanowni Rodzice naszych Uczniów

Poniżej widoczna jest informacja skierowana do Młodzieży. Wesprzyjcie nas, proszę, i okażcie zainteresowanie ich zaangażowaniem w realizację zadań proponowanych przez nauczycieli, jak również namawiajcie do pozostania w domach.

Mariusz Bachanek – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń–luty 2020 uległ zmianie. Obecnie nastąpi to do 31 marca 2020 r.

 

Uwaga!

Przy okazji przekazuję ważną wiadomość - do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 (bez względu na to czy były obecne czy nieobecne na egzaminie oraz czy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie czy nie) na sesję czerwiec-lipiec 2020 - deklarację należy złożyć do 31 marca 2020.

Odwiedza nas 399 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top