Drodzy uczniowie!

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, od 25 marca 2020, obowiązywać nas będzie kształcenie na odległość. Dotyczy to również realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego, a obowiązkiem nauczyciela wychowania fizycznego jest monitorowanie, sprawdzanie wiedzy i postępów w nauce oraz ocenianie. Wychowanie fizyczne to przede wszystkim aktywność fizyczna, a ta w obecnej sytuacji ograniczona zostaje do ćwiczeń w warunkach domowych.

Biorąc pod uwagę to, że każdy z was jest w innej sytuacji (zamieszkuje mniejszy lub większy pokój, posiada jakieś przyrządy i przybory sportowe lub nie, posiada różny dostęp do literatury fachowej i Internetu, jest w różnej kondycji psychofizycznej), proponujemy aby nasze lekcje wychowania fizycznego w kształceniu na odległość wyglądały następująco:

W związku z licznymi pytaniami informuję, że do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 (bez względu na to czy były obecne czy nieobecne na egzaminie oraz czy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie czy nie).
Tzn. jeśli ktoś był nieobecny w sesji zimowej, może przystąpić do egzaminu latem - dotyczy to kilku zdających.

Deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 - należy złożyć do 31 marca 2020.

Nie musi to być forma papierowa, może być skan albo wyraźne zdjęcie wysłane na maila r.malko@zsm.elblag.pl lub sekretariat@zsm.elblag.pl, ale oczywiście deklaracji wypełnionej i WŁASNORĘCZNIE podpisanej.


Szanowni Rodzice naszych Uczniów

Poniżej widoczna jest informacja skierowana do Młodzieży. Wesprzyjcie nas, proszę, i okażcie zainteresowanie ich zaangażowaniem w realizację zadań proponowanych przez nauczycieli, jak również namawiajcie do pozostania w domach.

Mariusz Bachanek – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń–luty 2020 uległ zmianie. Obecnie nastąpi to do 31 marca 2020 r.

 

Uwaga!

Przy okazji przekazuję ważną wiadomość - do egzaminu w czerwcu-lipcu mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 (bez względu na to czy były obecne czy nieobecne na egzaminie oraz czy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie czy nie) na sesję czerwiec-lipiec 2020 - deklarację należy złożyć do 31 marca 2020.

Droga Młodzieży

Szkoła pozostaje zamknięta do 25 marca 2020 r. Jeżeli nic się nie zmieni spotykamy się 26 według obowiązującego planu.

Nie traktujcie, proszę, tego czasu jako stricte „wolnego od szkoły”. Otrzymaliście od swoich nauczycieli zadania (SYNERGIA), z których powinniście się wywiązać. Są to arkusze maturalne, referaty, zadania do rozwiązania, linki do materiałów edukacyjnych (filmy, animacje, wykłady), itp. Dla części spośród Was jest to okazja aby „błysnąć” i pomóc nauczycielom wyzbyć się wątpliwości podczas klasyfikacji.

Niestety, nie wszyscy zapoznali się z informacjami od nauczycieli. Dlatego też proszę Was o pomoc: upowszechnijcie „na grupach” informację, że wszyscy mają zadania na swoich „librusowych” kontach.

Ponadto proszę Was o okazanie rozwagi i mądrości, które to cechy są charakterystyczne dla NASZYCH UCZNIÓW. Nie wychodźcie bez potrzeby z domów. Aby wdrożone działania były skuteczne postępujmy roztropnie.

Mariusz Bachanek – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych

Odwiedza nas 320 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top